Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2007

Τα μόρια...

Τα μόρια του υγρού κρυστάλλου παρουσιάζουν γεωμετρική δόμηση με συνέπεια να εμφανίζει αυτό κανονικό σχήμα παρόμοιο με εκείνο των σωματιδίων των στερεών κρυστάλλων. Τα μόρια αυτού του υγρού φαίνεται να επηρεάζουν τις διερχόμενες απ΄ αυτά φωτεινές ακτίνες. Όταν λοιπόν θερμαίνεται το υγρό, τότε αλλάζει ο προσανατολισμός των μορίων του με συνέπεια να μεταβάλλεται το χρώμα του φωτός ανάλογα πάντα με τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

Η ιδιότητα αυτή επιτρέπει στους υγρούς κρυστάλλους να χρησιμοποιούνται ακόμη και ως απλά θερμόμετρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: