Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2007

Πολυμορφικες.

Οι πολυμορφικές ενώσεις σχηματίζουν κρυστάλλους με διαφορετικά κρυσταλλικά συστήματα και σχήματα. Για παράδειγμα το ανθρακικό ασβέστιο σχηματίζει το γνωστό ορυκτό ασβεστίτης που είναι "ρομβοεδρικό" και τα κρύσταλλά του έχουν σχήμα κεκλιμένου ορθογωνίου. Παράλληλα όμως σχηματίζει και το ορυκτό αραγωνίτης που είναι "ορθορομβικό" και τα κρύσταλλα αυτού εμφανίζονται ως αιχμηρά.

Η ιδιότητα αυτή μιας ένωσης να σχηματίζει κρυστάλλους διαφόρων σχημάτων καλείται πολυμορφισμός ή κρυσταλλικός πολυμορφισμός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: